Thứ Ba , 16 Tháng Mười 2018
Tin mới

Tải Rom Stock | Frimware cho tất cả điện thoại Sony Xperia – Download Stock Rom | Frimeware

Tải Rom Stock (Rom gốc) | Frimware mới nhất cho tất cả điện thoại Sony Xperia chạy Android

 

 • Sony Xperia X8 E15 

– Stock Rom cho Sony Xperia X8 E15 2.1 | Firmware Xperia_X8_E15a_2.1
– Stock Rom cho Sony Xperia X8 E15 2.1.1 | Firmware Xperia X8 E15 2.1.1 X8_E15_2.1.1.C.0.0_generic

 • Sony Ericsson XPERIA Arc LT15

– Stock Rom cho Sony Ericsson XPERIA Arc LT15i | Firmware LT15i_4.0.2.A.0.62_Customized_ZA–.rar

 • Sony Ericsson XPERIA Arc LT18

– Stock Rom cho Sony Ericsson XPERIA Arc LT15i | Firmware LT18i_4.1.B.0.431_MiddleEast-.rar

 • Sony Xperia Acro S 

– Stock Rom 4.0.4 của Sony Xperia Acro S LT26W | Firmware AcroS_LT26W_6.1.A.2.45_4.0.4_Arabic—.ftf

– Stock Rom cho Sony Xperia Acro S LT26W | Firmware LT26w_6.2.B.1.96_Customized_MEA—.rar

 • Sony Xperia V 

– Stock Rom của Sony Xperia V LT25i | Firmware Xperia_V_LT25i_9.1.A.1.140_Generic_Nordic

 • Sony Xperia SL

– Stock Rom của Sony Xperia SL LT26ii 4.1.2 Jelly Bean | Firmware LT26ii_6.2.B.0.211.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia SL LT26ii 4.0.4 | Firmware LT26ii_4.0.4_6.1.A.2.55_Arabic ;

 • Sony Xperia S

– Stock Rom của Sony Xperia S LT26i | Firmware LT26i_6.2.B.0.211.1257-8080_LBI;
– Stock Rom của Sony Xperia S LT26i | Firmware LT26i_6.0.A.3.75.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia S LT26i | Firmware LT26i_6.1.A.2.55_Generic-ARA–.zip;

 • Sony Xperia TX LT29 | Hayabusa

– Stock Rom của Sony Xperia TX LT29 | Hayabusa | Firmware LT29_9.2.A.0.295_MEA Mena Arabic–.zip;

 • Sony Xperia Ion LT28h |lt28i

– Stock Rom của Sony Xperia Ion LT28h |lt28i| Firmware LT28h_6.2.B.0.211_Generic.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia Ion LT28h |lt28i| Firmware LT28h_6.1.E.3.7_Generic—.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia Ion LT28h |lt28i| Firmware LT28h_6.2.B.0.211_Customized_MEA—.rar;

 • Sony Xperia V LT25

– Stock Rom của Sony Xperia V LT25| Firmware Xperia_V_LT25i_9.1.A.1.140_Generic_Nordic.rar;

 • Sony Xperia P LT22

– Stock Rom của Sony Xperia P LT22| Firmware LT22i_6.2.A.1.100_Customized MEA–.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia P LT22| Firmware LT22i_6.1.b.0.54_Generic World MEA.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia P LT22| Firmware LT22i_6.0.B.3.184-.zip;

 • Sony Xperia T LT30

– Stock Rom của Sony Xperia T LT30| Firmware Xperia T_9.1.A.0.489_Europe–.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia T LT30| Firmware LT30p_9.2.A.1.205_Generic IT.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia T LT30| Firmware LT30p_7.0.A.3.223_CE.ftf;

 • Sony Xperia Z5 | Z5 Dual | Z5 Compact |  Z5 Premium| Z5 Premium Dual

–  Sony Xperia Z5 FTF firmware files – Android 5.1.1 Lollipop (32.0.A.6.200) Firmware  Xperia Z5 (E6653) 32.0.A.6.200 Nordic Generic

– Sony Xperia Z5 Dual FTF firmware files – Android 5.1.1 Lollipop (32.0.A.6.209) Firmware  Xperia Z5 Dual (E6683) 32.0.A.6.209 Malaysia Generic

– Sony Xperia Z5 Compact FTF firmware files – Android 5.1.1 Lollipop (32.0.A.6.200) Firmware Xperia Z5 Compact (E5803) 32.0.A.6.200 Malaysia Generic; Firmware Xperia Z5 Compact (E5823) 32.0.A.6.200 Australia Generic

– Sony Xperia Z5 Premium FTF firmware files – Android 5.1.1 Lollipop (32.0.A.6.200) Xperia Z5 Premium (E6853) 32.0.A.6.200 Italy Generic

– Sony Xperia Z5 Premium Dual FTF firmware files – Android 5.1.1 Lollipop (32.0.A.6.209) Xperia Z5 Premium Dual (E6883) 32.0.A.6.209 Malaysia Generic

 • Sony Xperia Z4 (Z3+)

– Sony Xperia Z3+ (E6553) 28.0.A.8.266 UK Generic (Android 5.0.2 Lollipop)
– Sony Xperia Z3+ Dual (E6533) 28.0.A.8.266 Hong King Generic (Android 5.0.2 Lollipop)

 • Sony Xperia Z3

– Stock Rom của Sony Xperia Z3 D6653| Firmware D6653_23.2.A.1.62_HK.ftf;
– Stock Rom của Sony Xperia Z3 D6643| Firmware D6643_23.2.A.1.62_R4C_Claro_Brazil.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia Z3 D6603| Firmware D6603_23.4.A.0.546_IT.ftf;
– Stock Rom của Sony Xperia Z3 D6603| Firmware D6603_23.0.A.2.93_Generic_GLOBAL–.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia Z3 D6603| Firmware C6603_10.7.A.0.222_UA.ftf;
– Stock Rom của Sony Xperia Z3 D6603| Firmware C6603_10.5.1.A.0.283_Customized_SA–.rar;
– Stock Rom của Sony Xperia Z3 D6603| Firmware C6603 Unbranded 10.5.A.0.230 NCB–.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia Z3 D6602| Firmware C6602_10.5.A.0.230_Customized_MEA-.rar;
– Stock Rom của Sony Xperia Z3 D6602| Firmware C6602_10.5.1.A.0.283_Customized_MEA–.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia Z3 D6602| Firmware C6602_10.5.1.A.0.283_Customized_MEA–.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia Z3 D6616| Firmware C6602_10.3.1.A.2.67_Generic MEA—.zip;

 • Sony Xperia Z2a

– Stock Rom của Sony Xperia Z2a D6563| Firmware D6563_23.1.A.1.28_R6C_Customized_Taiwan.zip;

 • Sony Xperia Z2

– Stock Rom của Sony Xperia Z2 D6502| Firmware C6502_10.6.A.0.454_R1E_Customized_MENA-Arabic.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia Z2 D6503| Firmware C6503_10.7.A.0.222_RU.ftf;

– Stock Rom của Sony Xperia Z2 D6503| Firmware C6503_10.5.1.A.0.283_Customized_MEA—.rar;

 • Sony Xperia Z2 Tablet

– Rom Stock Xperia Z2 Tablet Wi-Fi (SGP511) Firmware  23.4.A.1.264 Israel Generic (Android 5.1.1 Lollipop)

 • Sony Xperia Z1

– Stock Rom của Sony Xperia Z1 C6903 | Firmware C6903_14.5.A.0.270_RU.ftf;
– Stock Rom của Sony Xperia Z1 C6903 – Android 5.1.1| Firmware C6903_14.6.A.0.368_TW.ftf;

– Stock Rom của Sony Xperia Z1s C6916 – Android 4.4.4| Firmware C6916_14.4.B.0.56_TM.ftf;

 • Sony Xperia Z Ultra

– Stock Rom của Xperia Z Ultra D6843| Firmware C6843_14.5.A.0.270_R2D_Customized_Brazil.zip;
– Stock Rom của Xperia Z Ultra D6843| Firmware C6833_14.5.A.0.270_HK.ftf;

 • Sony Xperia T2 Ultra

– Stock Rom của Sony Xperia T2 Ultra D6843| Firmware C5306_12.1.A.1.205_GENERIC-AM–.zip;

 • Sony Xperia ZR

– Stock Rom của Sony Xperia ZR C5503| Firmware C5503_10.7.A.0.222_RU.ftf;
– Stock Rom của Sony Xperia ZR C5503| Firmware C5503_10.5.1.A.0.283_BAL–.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia ZR C5502| Firmware C5502_10.6.A.0.454_Customized US.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia ZR C5502| Firmware C5502_10.5.1.A.0.283_Customized_MEA—.zip;

 • Sony Xperia SP

– Stock Rom của Sony Xperia SP C5306| Firmware C5306_12.1.A.1.205_GENERIC-AM–.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia SP C5303| Firmware C5303_12.1.A.1.205_Customized_ME—.zip;
– Stock Rom của Sony Xperia SP C5302| Firmware C5302_12.1.A.1.201_Generic–.zip;

 • Sony Xperia C

– Stock Rom của Sony Xperia C C2305| Firmware C2305_16.0.B.2.16_Customized MEA–.zip;

 • Sony Xperia L

– Stock Rom của Sony Xperia L C2105| Firmware C2105_15.3.A.1.17_Customized_MEA–.rar;
– Stock Rom của Sony Xperia L C2104| Firmware C2104_15.3.A.0.26_WORLD-A–.ftf;
– Stock Rom của Sony Xperia L C2104| Firmware C2104_15.0.A.2.17 Generic IN–.ftf;

 • Sony Xperia M

– Stock Rom của Sony Xperia M Dual C2005| Firmware C2005_15.5.A.1.5_Customized_MEA–.rar;
– Stock Rom của Sony Xperia M C1905| Firmware C1905_15.4.A.1.9_Customized_MEA–.rar;
– Stock Rom của Sony Xperia M C1904| Firmware C1905_15.1.C.2.8_Customized_ZA–.rar;

– Stock Rom của Sony Xperia M C1904| Firmware C1904_15.1.C.2.8_INDIA–.zip;

 • Sony Xperia E

– Stock Rom của Sony Xperia C1605 | Firmware C1605_11.3.A.3.1_Customized_MEA–.rar;

– Stock Rom của Sony Xperia C1605 | Firmware C1605_11.1.A.0.64_CE.ftf;

 • Sony Xperia C

– Stock Rom của Sony Xperia C C1505 | Firmware C1505_11.3.A.2.33_Customized_MEA–.rar;

 • Sony Xperia L

– Stock Rom của Sony Xperia L C2105 | Firmware C2105_15.3.A.1.17_Customized_MEA–.rar

 

Nếu bạn chưa có Flastool bạn Download FlashTool để có thể tiếp tục Up Rom

 

Bài liên quan

Tải Flash Tool các phiên bản | Download FlashTool

Tải FlashTool các phiên bản FlashTool 0.9.18.1 Window  —  FlashTool 0.9.18.4 Window  —  FlashTool 0.9.19.02 …

Tải Driver cho điện thoại, máy tính bảng Lenovo | Download Driver Lenovo

Tải Driver cho điện thoại, máy tính bảng Lenovo    

Download tất cả Firmware cho Lenovo | Download All firmware Lenovo

Một bình luận

 1. There is visibly a bunch to realize about this. I consider you made various good points in features also. bbfagdgcdege

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *