Thứ Ba , 16 Tháng Mười 2018
Tin mới

Tải Stock Rom cho điện thoại máy tính bảng LG chạy Android | Download Stock Rom LG

Tải Stock Rom KDZ cho điện thoại máy tính bảng LG chạy Android | Download Stock Rom LG

 • LG Optimus VU

– Stock Rom cho LG Optimus VU F100| Firmware F100L40b_00.kdz

 • LG Optimus LTE II

– Stock Rom cho LG Optimus LTE II F160| Firmware F160K20J_00.kdz

 • LG Optimus Tag

– Stock Rom cho LG Optimus Tag F120L| Firmware F120L310_00.kdz

– Stock Rom cho LG Optimus Tag F120K| Firmware F120K-V30D_00.kdz

 • LG Optimus G

– Stock Rom cho LG Optimus G F180K| Firmware F180K30b_00.kdz
– Stock Rom cho LG Optimus G F180K| Firmware F180K30c_00.kdz
– Stock Rom cho LG Optimus G F180L| Firmware F180L30c_00.kdz
– Stock Rom cho LG Optimus G F180L| Firmware F180L30e_00.kdz
– Stock Rom cho LG Optimus G F180S| Firmware F180S20n_00.kdz
– Stock Rom cho LG Optimus G F180s| Firmware F180S30c_00.kdz

 • LG Optimus GK

– Stock Rom cho LG Optimus GK F220K| Firmware F220K10f_00.kdz

 • LG G2

– Stock Rom cho LG G2 F320K| Firmware F320K30D_00.kdz
– Stock Rom cho LG G2 F320L| Firmware F320L30D_00.kdz
– Stock Rom cho LG G2 F320S| Firmware F320S30E_00.kdz

– Stock Rom cho LG G2 (Verizon) [VS980 | Firmware VS98039A_05.kdz

 • LG Optimus G Pro

– Stock Rom cho LG Optimus G Pro F240K| Firmware F240K20h_00.kdz
– Stock Rom cho LG Optimus G Pro F240K| Firmware F240K30d_00.kdz
– Stock Rom cho LG Optimus G Pro F240L| Firmware F240L20h_00.kdz
– Stock Rom cho LG Optimus G Pro F240L| Firmware F240L30c_00.kdz
– Stock Rom cho LG Optimus G Pro F240S| Firmware F240S20f_00.kdz
– Stock Rom cho LG Optimus G Pro F240S| Firmware F240S30c_00.kdz

 • LG Optimus GX

– Stock Rom cho LG Optimus GX  F310| Firmware F310L30B_00.kdz

– Stock Rom cho LG Optimus GX  F310| Firmware F310LR20B_00.kdz

 • LG Optimus G Pro 2

– Stock Rom cho LG Optimus G Pro 2 F350K| Firmware F350K20b_00.kdz
– Stock Rom cho LG Optimus G Pro 2 F350L| Firmware F350L20b_00.kdz
– Stock Rom cho LG Optimus G Pro 2 F350S| Firmware F350S20b_00.kdz

 • LG G3 |G3 Cat6 | G3 Beat | G3 Liger

– Stock Rom cho LG G3 F400K| Firmware F400K20F_00.kdz
– Stock Rom cho LG G3 F400L| Firmware F400L20F_00.kdz
– Stock Rom cho LG G3 F400S| Firmware F400S20F_00.kdz
– Stock Rom cho LG G3 A F410S| Firmware F410S20C_00.kdz
– Stock Rom cho LG G3 Cat6 F460K| Firmware F460K20C_00.kdz
– Stock Rom cho LG G3 Cat6 F460L| Firmware F460L20C_00.kdz
– Stock Rom cho LG G3 Cat6 F460S| Firmware F460S20C_00.kdz
– Stock Rom cho LG G3 Beat F470K| Firmware F470K20L_00.kdz
– Stock Rom cho LG G3 Beat F470L| Firmware F470L20L_00.kdz
– Stock Rom cho LG G3 Liger F490K| Firmware F490L21b_00.kdz

– Stock Rom cho LG G3 Verizon VS985| Firmware VS98524B_01.kdz

– Stock Rom cho LG G3 Verizon VS985| Firmware VS98523C_01.kdz

– Stock Rom cho LG G3 Verizon VS985| Firmware VS98512B_00.kdz

 • LG AKA

– Stock Rom cho LG AKA F520| Firmware F520K20G_00.kdz

 • LG G Pad 8.0

– Stock Rom cho LG G Pad 8.0 F490| Firmware V49020a_01.kdz

– Stock Rom cho LG G Pad 8.0 F490| Firmware V49010c_00.kdz

– Stock Rom cho LG G Pad 8.0 F490| Firmware V49010b_00.kdz

– Stock Rom cho LG G Pad V500| Firmware V50010A_00.kdz

 • LG G Pad 10.1

– Stock Rom cho LG G Pad 10.1 VK700 | Firmware VK70011A_06.kdz

 • LG Motion 4G MS770

– Stock Rom cho LG Motion 4G MS770 | Firmware

 • LG Lucid2 VS870

– Stock Rom cho LG Lucid2 VS870 | Firmware VS87012A_24.S12A_24.P58017.R5.cab

 • LG G Vista (Verizon)

– Stock Rom cho LG G Vista (Verizon) VS880 | Firmware VS88012A_03.S12A_03.R5.kdz

– Stock Rom cho LG G Vista (Verizon) VS880 | Firmware VS88011B_00.S11B_00.R5.kdz

 • LG Intuition VS950

– Stock Rom cho LG Intuition VS950 | Firmware VS95022B_10.S22B_10.P58019.R5.cab

– Stock Rom cho LG Intuition VS950 | Firmware VS93022A_02.S22A_02.P58017.R5.cab

 • LG Bello | LG L Bello Dual D335 | LG L Fino

– Stock Rom cho LG L Bello D331 | Firmware D33110f_00.rar

– Stock Rom cho LG L Bello D331 | Firmware D33110f_00.kdz

– Stock Rom cho LG L Bello D331 | Firmware D33510b_00.kdz

– Stock Rom cho LG L Bello Dual D335| Firmware D33510b_00.kdz

– Stock Rom cho LG L Bello | Firmware D335E10b_00.kdz

– Stock Rom cho LG L Bello | Firmware D335E10d_00.kdz

 • LG L Prime Dual

– Stock Rom cho LG L Prime Dual D337 | Firmware D33710e_00.kdz

– Stock Rom cho LG L Prime Dual D337 | Firmware D37310b_00.kdz

– Stock Rom cho LG L Prime Dual D337 | Firmware D373EU10c_00.kdz

 • LG L70 Dual D325

– Rom Stock cho LG L70 Dual D325| Firmware D32510g_00.kdz

– Rom Stock cho LG L70 Dual D325| Firmware D32510f_00.kdz

– Rom Stock cho LG L70 D320| Firmware D320f810b_02.kdz

– Rom Stock cho LG L70 D320| Firmware D320g810a_03.kdz

– Rom Stock cho LG L70 D320| Firmware D320n10e_00.kdz

– Rom Stock cho LG L70 D325| Firmware D325f810b_00.kdz

– Rom Stock cho LG L70 D325| Firmware D325f810d_00.kdz

– Rom Stock cho LG L70 D325| Firmware D325g810d_00.kdz

 • LG L Series III L20 | LG L20 Dual | LG L20 Tri D107

– Rom Stock cho LG L Series III L20| Firmware D10010c_00.kdz

– Rom Stock cho LG L Series III L20| Firmware D100F10D_00.kdz

– Rom Stock cho LG L Series III L20| Firmware D100G10A_01.kdz

– Rom Stock cho LG L20 Dual| Firmware D10510b_00.kdz

– Rom Stock cho LG L20 Dual| Firmware D105F10A_01.kdz

– Rom Stock cho LG L20 Tri D107| Firmware D107F10C_00.kdz

– Rom Stock cho LG L20 Tri D107| Firmware D107F10D_00.kdz

 • LG L30

– Rom Stock cho LG L30 D120| Firmware D120AR10A_04.kdz

– Rom Stock cho LG L30 D120| Firmware D120AR10B_00.kdz

– Rom Stock cho LG L30 D120| Firmware D120G10A_05.kdz

– Rom Stock cho LG L30 D125| Firmware D12510b_00.kdz

– Rom Stock cho LG L30 D125| Firmware D125F10A_01.kdz

 • LG L35

– Rom Stock cho LG L35 D150| Firmware D15010a_00.kdz

– Rom Stock cho LG L35 D150| Firmware D15010b_00.kdz

– Rom Stock cho LG L35 Dual| Firmware D157f10c_00.kdz

 • LG L40| LG L40 Dual D170

– Rom Stock cho LG L40 D160| Firmware D16010d_00.kdz

– Rom Stock cho LG L40 D160| Firmware D160f10a_02.kdz

– Rom Stock cho LG L40 D160| Firmware D160g10a_02.kdz

– Rom Stock cho LG L40 D160| Firmware D160j10a_00.kdz

– Rom Stock cho LG L40 D165 AR| Firmware D165AR10a_00.kdz

– Rom Stock cho LG L40 Dual D170 | Firmware D17010b_00.kdz

– Rom Stock cho LG L40 Dual D175 | Firmware D175f10a_03.kdz

– Rom Stock cho LG L40 Dual D175 | Firmware D175f10d_0.kdz

– Rom Stock cho LG L40 Dual D180 | Firmware D180f10c_00.kdz

Bài liên quan

Android 5.1.1 Lollipop Sony Z5 – Download firmware (32.0.A.6.200) cho Sony Xperia Z5 –

Bản cập nhật firmware cho Sony Xperia Z5 – Android 5.1.1 Lollipop (32.0.A.6.200)   Sony …

Tải Flash Tool các phiên bản | Download FlashTool

Tải FlashTool các phiên bản FlashTool 0.9.18.1 Window  —  FlashTool 0.9.18.4 Window  —  FlashTool 0.9.19.02 …

Tải Driver cho điện thoại, máy tính bảng Lenovo | Download Driver Lenovo

Tải Driver cho điện thoại, máy tính bảng Lenovo    

Download tất cả Firmware cho Lenovo | Download All firmware Lenovo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *